Historie společnosti

Počátek historie výroby mazacích přístrojů LubTechnik sahá až do roku 1925.

Počátek historie výroby mazací techniky je datován do roku 1925, kdy byl v Brně založen pobočný závod vídeňské firmy LOUIS FRIEDMANN a spol.. Od roku 1929 již podnik realizuje samostatný výrobní program v oblasti mazacích pump a injektorů. V roce 1939 podnik zaměstnával 120 zaměstnanců. V letech 1939 až 1945 byla v podniku realizována zbrojní výroba. Společnost byla v roce 1948 znárodněna, v podniku byl zachován zavedený výrobní program, jehož podstatnou část tvořila výroba tukového centrálního mazání, injektorů a částečně hydraulických prvků. Podnik po většinu let do roku 1990 vystupuje pod jménem ZTS JURANOVY ZÁVODY BRNO.

V roce 1976 vznikl nový pobočný závod v Gelnici, kde byla přesunuta výroba zařízení centrálního mazání. V letech 1980 až 1990 byla dále rozšiřována výroba centrálního mazání, v této oblasti probíhá řada inovací jejichž výsledkem je zavedení ucelených sortimentních řad prvků mazací techniky v oblasti ztrátového tukového a olejového centrálního mazání, s prioritním zaměřením na dodávky mazací techniky pro těžké strojírenství, hutnictví, energetiku a těžební průmysl. V této oblasti působí podnik jako monopolní výrobce v rámci Československa. Po roce 1990 dochází k privatizaci podniku a po rozdělení Československa vznikají dva nezávislé podniky v Brně a v Gelnici. Na slovenském území se závod transformoval ve firmu STROJÁRNE GELNICA a následně byla firma přejmenována na METALPRODUKT GELNICA.

V roce 2010 byla od slovenské společnosti METALPRODUKT GELNICA převzata výroba mazacích přístrojů českou společností UVB TECHNIK s.r.o. v Hlučíně a v roce 2011 byla založena v Ostravě-Vítkovicích sesterská společnost LubTechnik s.r.o., do které byla divize mazací techniky vyčleněna.