Dvoupotrubní systém mazání TTV

Dvoupotrubní centrální mazací systémy jsou používány zpravidla k mazání strojů a strojních zařízení s velkým počtem mazacích míst. Jejich hlavní výhodou je všeobecně jednoduchá manipulace. Rozdělovače mohou být libovolně připojovány popř. vyřazovány.

Rozdělovač TTZV

Dvoupotrubní centrální mazací systém pro olej a plastické mazivo

 

Příslušenství dvoupotrubního centrálního mazacího systému:

 • čerpadlo
 • cestný ventil nebo dva 3/2-cestné zpětné ventily
 • dvě hlavní potrubí
 • dávkovače
 • vedení k mazacím místům
 • spínací přístroj nebo tlakové spínače na konci potrubí
 • manometr
 • pojistný ventil
 • elektronické řízení

Výhody dvoupotrubního mazacího systému

 • tři velikosti nebo jmenovité dodávané množství rozdělovačů
 • nastavitelný zdvih pístu nebo obměňování doby pauzy
 • sledování kritických míst koncovým spínačem
 • možnost pracovat automaticky
 • systém pracuje pod diferenčním tlakem 50 bar
 • zařízení jezdí pod vysokým tlakem 400 bar, tento tlak není požadován trvale

 

DVOUPOTRUBNÍ MAZACÍ SYSTÉM - ROZDĚLOVAČE TTZV

- používají se v dvoupotrubním mazacím systému pro plastické mazivo a olej. Přes něj je nezávisle na protitlaku vedeno dávkovaně mazivo do mazacích míst. Max. přípustný provozní tlak 400 bar.

Jmenovité dodávané množství:

 • Dvoupotrubní rozdělovač - typ TTZV 50............................ 0,1 do 0,5 cm3 (/zdvih/vývod)
 • Dvoupotrubní rozdělovač - typ TTZV 100.......................... 0,3 do 1,5 cm3 (/zdvih/vývod)
 • Dvoupotrubní rozdělovač - typ TTZV 300.......................... 0,3 do 3,0 cm3 (/zdvih/vývod)
Hlavní rozměry
Označení TTVZ 50/2 TTVZ 50/4 TTVZ 50/6 TTVZ 50/8
  TTVZ 100/2 TTVZ 100/4 TTVZ 100/6 TTVZ 100/8
  TTVZ 300/2 TTVZ 300/4 TTVZ 300/6 TTVZ 300/8
Počet vývodů 2 4 6 8
A [mm] 68 93 118 143
Váha [kg] 1,6 2,0 2,8 3,6

 

DVOUPOTRUBNÍ MAZACÍ SYSTÉM - ROZDĚLOVAČE TTSG 

- používají se v dvoupotrubním mazacím systému pro plastické mazivo a olej. Přes něj je nezávisle na protitlaku vedeno dávkovaně mazivo do mazacích míst.                        

Technické údaje:

Minimální tlak: 10 barů
Maximální provozní tlak: 400 barů
Teplota okolí: -20 ° až 80 ° Celsius
Mazivo: maziva do třídy NLGI 2 DIN 51818 / oleje s provozní viskozitou 190 mm²/s
Jmenovité dodávané množství: 0 - 2,3 cm³

 

Hlavní rozměry
Označení TTSG - 2 TTSG - 4 TTSG - 6 TTSG - 8
Počet vývodů 2 4 6 8

 

A [mm] 44,5 76 108 140
Váha [kg] 1,6 2,0 2,8 3,6

 

DVOUPOTRUBNÍ MAZACÍ SYSTÉM - ROZDĚLOVAČE VZ 2-10

- robustní konstrukce i dávkovací a řídící píst zajišťují i za nejextrémnějších podmínek při tlakování systému do 500 bar spolehlivé dávkování maziva.

 

Jmenovité dodávané množství:

 • 0,4 až 2 cm3 (/zdvih/vývod)
Hlavní rozměry
Označení VZ 2 VZ 4 VZ 6 VZ 8 VZ 10
Počet vývodů 2 4 6 8 10
L [mm] 48 80 112 144 176
Váha [kg] 1,2 2,1 3,0 3,9 4,8

 

DVOUPOTRUBNÍ MAZACÍ SYSTÉM - ROZDĚLOVAČE ZV-C 

Minimální tlak: 10 barů
Maximální tlak: 400 barů
Teplota okolí: -20 ° až 80 ° Celsius
Mazivo (maziva): maziva do třídy NLGI DIN 51818
Jmenovité dodávané množství: 8,0 cm³ pro ZV-C-8
                                           15,0 cm³
pro ZV-C-15

ROZDĚLOVAČE ZV-C-15

Jmenovité dodávané množství:

 • 15 cm3 (/zdvih/vývod)     
Hlavní rozměry
Označení ZV-C-2-15 ZV-C-4-15 ZV-C-6-15
Počet vývodů 2 4 6
A [mm] 55 92 156
Váha [kg] 2,9 5,1 8,5

ROZDĚLOVAČE ZV-C-8

Jmenovité dodávané množství:

 • 8cm3 (/zdvih/vývod)
Hlavní rozměry
Označení ZV-C-2-8 ZV-C-4-8 ZV-C-6-8
Počet vývodů 2 4 6
A [mm] 55 92 156
Váha [kg] 2,9 5,1 8,5

 

DVOUPOTRUBNÍ MAZACÍ SYSTÉM - ROZDĚLOVAČE ZVMT

na stavebnicovém principu

- stavebnicové rozdělovače ZVMT se skládají ze základové desky BP s našroubovanými moduly rozdělovače VM. Max. přípustný provozní tlak 400 bar.

Jmenovité dodávané množství:

 • 0,4 - 2,0 cm3 (/zdvih/vývod)
Hlavní rozměry

Označení

Základová deska

Místo modulu Počet vývodů

[cm]

A

[cm]

B

Váha

[kg]

BP 2 1 2 76 59 0,8
BP 4 2 4 117 100 1,2
BP 6 3 6 158 141 1,8
BP 8 4 8 199 182 2,3
BP 10 5 10 240 223 2,8

 

 

 

 

 

 

Připojené obrázky

 • Rozdělovače TTZV
 • Rozdělovače VZ 2-10
 • Rozdělovače ZVMT
 • Rozdělovač VZ
 • Rozdělovač ZVMT
 • Rozdělovač ZV
 • Rozdělovač TTKV
 • Rozdělovač TTSG

Připojené soubory