Výrobní program TTV

Nové vylepšené možnosti zvyšují produktivitu práce a pracovní bezpečnost při efektivním vynaložení nákladů.

Jednopotrubní zařízení

Nové vylepšené možnosti zvyšují produktivitu práce a pracovní bezpečnost při efektivním vynaložení nákladů. S nejrůznějšími čerpadly, rozdělovači a řídícími jednotkami se tak jedná o racionální centrální mazací systém. Až na 100 místech je možné rozdělit různá množství oleje a tekutého plastického maziva.

Progresivní zařízení

Progresivní systém je více než 60 let průmyslovým standardem. Systém nabízí kompletní kontrolu sledování, čímž je zákazníkům garantována naprostá spolehlivost.

Mazání kompresorů

Hyper kompresory se používají převážně v průmyslu s využitím LPE procesu. Pro toto speciální použití hraje rozhodující roli vysoký tlak. Ten je odpovědný za kvalitu finálního výrobku. Díky centrálnímu mazacímu systému pracují tyto kompresory efektivněji a náklady se snižují.
Námi nabízené systémy využívá mnoho známých konečných spotřebitelů, jakož i výrobců. Naše zkušenosti z této oblasti se odrazily v menších prostojích a nižších nákladech na náhradní díly.

Přístroje na mazání řetězů

V tomto programu naleznete řešení téměř pro každý případ použití: pneumaticky a plně elektrizované přístroje pro olej, přístroje pro mazání plastickým mazivem, přístroje na čištění řetězů. K mazání čepů řetězu, válečků a kloubů dochází automaticky během pohybu řetězu

Připojené obrázky

 • Jednopotrubní systém
 • Modulární čerpadlo Modul Flo
 • Dávkovače maziva
 • Čerpadlo typ EPA
 • 1.LubeMeter   2.Tukový filtr pro olej a plastické mazivo   3.Mazací štětec a mazací kartáček
 • Vysokotlaká hadice s armaturami k samostatné montáži
 • OP-8 přepravníkové řetězy a čistič nosných válečků
 • OP-201 mazání plastickým mazivem válečků hnacího řetězu
 • OP-4 mazání přepravníkových řetězů

Připojené soubory