Mazací technika, centrální mazání

Přístroje pro centrální mazání, mazací hlavice, mazací spojky, olejoznaky, sudová čerpadla, ruční mazací lisy atd.

 • Mazací technikaMazací přístroj UV

  Mazací přístroje jsou určené na centrální mazání strojů s malým počtem mazaných míst plastickým mazivem, anebo olejem, u kterých protitlak mazaných míst zpětné mazací trubky nepřesáhne 20 MPa. Mají vlastní zásobník maziva. Objednávací kód např.: UVB 100801, UVF 101601.

 • Mazací přístroj INMazací přístroj typ IN

  Mazací přístroje IN se používají při mazání mazacích míst různých strojů (například kompresorů, obráběcích strojů apod.) Nemají vlastní zásobník maziva. Objednávací kód např.: INC 0002332, INB 0018323.

 • Mazací přístroj typ MPD 60-2 a MPD 60-1Mazací přístroj typ MPD

  Mazací přístroje MPD se používají pro centrální mazání velkých strojních zařízení jako zdroj tlakového maziva. Při použití dvou potrubních dávkovačů (MPD 60-2) se dají použít pro mazání velkého počtu mazaných míst a v těžkých provozních podmínkách, jako např. pro mazání těžebních mechanizmů, nápojových plnících linek, strojní zařízení v lakovnách, cementárnách, cukrovarech apod.

 • Rozdělovač TTZVDvoupotrubní systém mazání

  Dvoupotrubní centrální mazací systémy jsou používány zpravidla k mazání strojů a strojních zařízení s velkým počtem mazacích míst. Jejich hlavní výhodou je všeobecně jednoduchá manipulace. Rozdělovače mohou být libovolně připojovány popř. vyřazovány.

 • Injecto-FloJednopotrubní dávkovače TTV pro olej

  Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravované cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

 • Progresivní rozdělovač BVPProgresivní rozdělovač TTV-BVP

  Progresivní rozdělovače BVP rozdělují množství dopravované čerpadlem v množstevním poměru, který je určen pomocí rozdělovače na více výpustí. Různých dodaných množství uvnitř rozdělovače je dosaženo pomocí sdružení dvou výpustí. Každý píst provádí svůj zdvih a přiděluje ložisku předem určené množství maziva, dříve než pracuje další píst.

 • Progresivní rozdělovač MSPProgresivní rozdělovač MSP

  Modulární konstrukce pro úplnou flexibilitu. Jeden ventil obsluhuje až 16 míst.Všudy přítomné těsnící „O“ kroužky brání jakýmkoli únikům. Vestavěné regulační ventily brání návratu maziva a pomáhají udržovat potrubí plná.

 • Modulární rozdělovače MXPModulární rozdělovače MXP

  Modulární rozdělovače MX jsou rozdělovače pístového, sériově progresívního typu. Kompletní sestava rozdělovače s maximálně 10 základními deskami a ventilovými bloky dokáže mazat až 20 mazacích míst.

 • Nová položkaElektrické pístové čerpadlo EZP

  představuje robustní centrální mazací čerpadlo poháněné elektromotorem, které může být použito pro plastické mazivo. Čerpadlo dopravuje mazivo až přes tři ventily výtlačným principem. Dá se výborně kombinovat s progresivními rozdělovači.

 • Elektrické pístové čerpadlo G3Elektrické pístové čerpadlo G3

  pro řadu progresivních a vstřikovacích systémů. G3 je robustní, cenově nenáročné čerpadlo navržené tak, aby bylo možné je využít na více trzích a v různých aplikacích.

 • Sudové čerpadloSudová čerpadla PFP

  Sudová čerpadla PFP poháněná stlačeným vzduchem pro dvoupotrubní mazací systém.

 • Řídící jednotka LOGO-24RC TTVŘídící jednotka LOGO-24RC

  Řídící jednotka s předem nastaveným programem se používá pro řízení a sledování centrálních mazacích systémů.

 • Elektromagnetický 4/2-cestný zpětný ventil Typ UVVentily

 • Hadice s opletemOhebná hadice

  Používá se na dopravu olejů pro různé typy strojů a zařízení. Objednávání: Ohebná hadice s pancířem (s vnějším kovovým opletem) HAO DN8/L250 nebo Ohebná hadice bez pancíře HAB DN8/L250.

 • Tlaková pojistka, koncový spínač Tlaková pojistka, koncový spínač

  Používají se u dvoupotrubních systémů pro tukové mazání. Po dosažení nastaveného tlaku v jedné větvi dojde v mazacím přístroji k přeřazení a dodávky maziva do druhé větve.

 • Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavouMazací hlavice

 • Skupina D • ČSN 23 1476 Mazací zátky

 • Mazací stříkačkyOlejničky a mazací stříkačky

  Nové olejničky moderního tvaru a zaručené kvality. Nádobky jsou vyrobeny buď tlakovým litím ze zinkové slitiny nebo z rázuvzdorného plastu.

 • Samočinné tlakové mazniceSamočinné tlakové maznice

  Postupně dávkuje mazivo do mazacího místa na principu manžety pod pružinou. Z polohy plnící hlavice se dá usoudit na zbývající objem mazacího tuku.

 • Pumpa sudová s teleskopickou trubkouPumpa sudová s teleskopickou trubkou

  Umožňuje přímé přečerpávání oleje, petroleje nebo motorové nafty do sběrné nádoby Pozor: nepoužívat pro čerpání benzínu a ředidel

 • Ruční mazací lisy pákové s kovovou nádržíMazací lisy

 • Hadice k mazací lisůmPříslušenství k mazacím lisům

 • Ruční pístová čerpadlaRuční pístová čerpadla

  Umožňují přímé přečerpávání oleje, petroleje nebo motorové nafty do sběrné nádoby. Pozor: nepoužívat pro čerpání benzínu a ředidel

 • M 06 660Olejoznaky

Připojené soubory