Kontejnery Spektrum

Nová a vylepšená řada kontejnerů na olej Spectrum.

Spectrum fluid handling

Nová a vylepšená řada kontejnerů na olej Spectrum nabízí jednoduché, snadno použitelné a bezchybné řešení pro identifikaci, skladování, transport a dávkování maziv. Kontejnery Spectrum Oil nabízejí uživatelům vynikající způsob, jak udržet kapaliny bez prachu, špíny, vody a jiných nečistot, které poškozují stroje. Hrají důležitou roli v dodavatelském řetězci mazání, zejména mezi kontejnery pro volně ložené látky a špičkovými body, které odborníci z odvětví označují za nejčastější zdroje kontaminace.