Mazací přístroj typ MPD

Mazací přístroje MPD se používají pro centrální mazání velkých strojních zařízení jako zdroj tlakového maziva. Při použití dvou potrubních dávkovačů (MPD 60-2) se dají použít pro mazání velkého počtu mazaných míst a v těžkých provozních podmínkách, jako např. pro mazání těžebních mechanizmů, nápojových plnících linek, strojní zařízení v lakovnách, cementárnách, cukrovarech apod.

Mazací přístroj typ MPD 60-2 a MPD 60-1

Základem mazacího přístroje MPD je vlastní mazací přístroj, zásobník maziva, elektromotor, převodovka, tlaková pojistka s redukční maticí, manometr, elektrický spínač, elektrická signalizace stavu hladiny maziva (jen pro MPD 60-2), rám s koly (MPD 60-1) a mazací vývod (1 vývod pro MPD 60-1, 2 vývody pro MPD 60-2).

Základní technické údaje:
Maximální pracovní tlak 30 MPa
Pracovní tlak 20 MPa
Rozsah regulace pracovního tlaku 5 - 30 MPa
Jmenovité dodávané množství 200 cm3.min-1
Výkon elektromotoru 750 W
Otáčky motoru 1395 min-1
Elektromotor 230/400 V, 1,86 A; 500 V, 1,49 A  50Hz
Objem zásobníku 63 dm3
Mazivo tuk max. NLGI-2 (konzistenční stupeň) bez přísad grafitu, lithia, molybdenu a jiných přísad.Ověření vhodnosti použitého maziva na dotaz.
mazací olej min. 50 mm2 . s-1
Počet vývodů:
model MPD 60-1
model MPD 60-2

1 vývod
2 vývody
Prostředí obyčejné s teplotou -20 až + 40°C
Hmotnost cca 125 kg
Návod k použití mazacího přístroje MPD 60-1;  MPD 60-2 na vyžádání.

Připojené soubory